chruni_strlen(chr)strlen(chr)
a11
é12
13
¿12
13
φ12
Δ12
13
a逿民φΔ☎818